Svartrot – Scorzonera hispanica

Det er søndag 2. oktober og det har vært en deilig høstdag. Og høstedag på Dysterjordet andelsjordbruk. Også har jeg skjønt litt mer av svartrot Scorzonera hispanica. Denne merkelige, og gamle grønnsak-planten med lang-lang brunsvart og hårete rot. Opp til en halvmeter pælerot. Og uten bladplate: De linjeformede grønne „sakene“ som sitter på toppen av pælerota er morfologisk sett å betrakte som utflatede bladskaft. Også kommer det etterhvert en lang blomsterstengel, med ei eller mange, lysende gule korger. Svartrot – eller skorsonerrot som den heter i Lids flora er en søreuropeisk / sentral-asiatisk art. Bladrosetten ligner litt på rosetten til vår hjemmlige art i slekta, griseblad S. humilis. Men denne arten har krypende jordstokk (også svart forresten), som gjør at det ofte dannes tette matter med blad. Og så kommer stengel med ei og ei korg. Svartrot har pælerot…etterhvert litt uryddig pælerot.

Griseblad er svært sjelden i Norge, stort sett begrenset til søndre Østfold, men her ganske vanlig innenfor et kompakt utbredelsesområde. Svartrot er såvidt samlet som gjenstående i Norge (jfr. Artskart). Men den er lett å dyrke. Og den er morsom å ta opp til mat. Med de lange, hårete, brunsvarte røtter. Som i løs og dyp jord kan bli opptil en halvmeter lange. Klassisk europeisk matplante….og klassisk korgplantevakker er den også.

Anders Often, andelshaver

Skorsonnerrot skorsonnerrot_blomst

Leave a Reply