Dysterjordet andelslandbruk

Som andelshaver i Dysterjordet andelslandbruk SA får du rett på en andel av produksjonen og høster dine egne økologiske grønnsaker i henhold til ukentlige høstemeldinger. Du bidrar i grønnsaksdyrkingen på organiserte dugnader (minimum 6 timer i året per voksenandel), mens den daglige driften ivaretas av en gartner. 

Nye andelshavere betaler en innmeldingsavgift. I tillegg betales det en årskontingent per andel. En andel er ment å dekke grønnsaksforbruket til en person gjennom sesongen. Andelshaverne betaler ikke for en gitt mengde produkter, men deler både utbytte og risiko ved produksjonen. Derfor kan man få både mer eller mindre grønnsaker enn forventet. Produksjonen er økologisk sertifisert etter Debio-ordningen.

Priser 2019

Andelsinnskudd (betales kun første året):

 • Voksne: kr. 500
 • Studenter: kr. 250
 • Barn 5-17 år (født 2002-2014): kr. 250
 • Barn under 5 år er gratis, men de skal være registert

Årskontingent for 2019:

 • Voksne: kr. 2800
 • Barn 13-17 år (født 2002-2006) halv andel: kr. 1400
 • Barn 5 -12 år (født 2007-2014) kvart andel: kr. 700

Alle som skal delta på jordet må være registrert medlem og – unntatt barn under 5 år – ha betalt innmeldingsavgift.

Tilbud til familier og kollektiver: For å gjøre det mer attraktivt for familier og kollektiver, tilbyr vi nå at medlemmer i samme husstand kan dele på andeler. Det betyr at alle i familien som har betalt innmeldingsavgift, kan delta på jordet uavhengig av hvor mange andeler familien har. Barn under 5 år er gratis. Familien bestemmer hvor mange andeler de vil kjøpe ut fra hvor stor andel av sitt ukentlige grønnsaksforbruk de ønsker å få dekket gjennom andelslandbruket (hver husstand må ha minst én hel andel). Hvis man ikke kjøper andeler til hele familien, betyr det at familien må kjøpe inn grønnsaker i tillegg. Det er ikke slik at du f.eks. kan høste poteteter til hele familien fordi du lar være å høste salat. Det er heller ikke slik at du kan la være å høste én uke og deretter høste til hele familien uken etter. 

Påmeldingen er bindende for hele sesongen og det er ingen refusjon av innmeldingsavgift eller kontigent om man flytter etc.

Nå er det tid for å melde seg på hvis du og familien din vil være med på Dysterjordet 2019-sesongen! Velkomne til Dysterjordet andelslandbruk! Lenken til påmeldingsskjemaet og all informasjon du trenger er her: https://rubic.azurewebsites.net/Public/Events/328

Påmeldingen for 2019 åpner 15. mars og avsluttes 1. april eller om det blir fullt.

Tilbud om høstehjelp: Vi har erfart at flere ikke har anledning til å høste så ofte som de ønsker. Derfor vil vi denne sesongen tilby et begrenset tilbud om høstehjelp mot betaling. Høstehjelp må bestilles uken i forveien og ferdig høstede grønnsaker må hentes på et fastsatt tidspunkt. Gjennom vårt God Venn system vil vi organisere høsting. 

Les mer om retningslinjene for Dysterjordet i våre Oppdatert vedtekter 08.02.2018.

Og Dysterjordet andelslandbruk Årsberetning 2018 og Virksomhetsplan_Dysterjordet_2019.

Arbeidsinnsats: Andelslandbruksmodellen er basert på at andelshaverne også bidrar i den praktiske driften og dyrkingen. På årsmøtet 2019 ble det vedtatt at hver voksne andelshaver skal bidra med minimum 6 timer arbeidsinnsats for andelslaget per år.

Som dugnad teller organiserte dugnader, styreverv, revisoroppgaver eller andre oppgaver avtalt med daglig leder eller gartner (f.eks. ta ansvar for en arbeidsgruppe eller aktivitet).

Organisering

Vi har opprettet arbeidsgrupper for relevante og ønskede temaer bestående av interesserte andelshavere.

 • Gartnergruppe; hjelp til gartner, organisering av noen selvstendig dugnader på jordet. mm.
 • Anleggsgruppe; vanningsanlegg, redskapsbu, benker og bord mm.
 • Administrativ gruppe; websider, administrasjon etc.
 • Urtergruppe; dyrking av flerårlig og årlig urter, dugnader på jordet mm.
 • Sosiale arrangementer, opplæring, kurs og ekskursjoner
 • Barnegruppe
 • SOS-gruppe; bistår gartneren på kort varsel

Andelshavere som er interesserte i å være med i noen av disse gruppene kan sende e-post til andelslandbruk@dysterjordet.no og bli med gruppene på Facebook..

Økonomi: Budsjett 2019 finner du her: Dysterjordet andelslandbruk Budsjett 2019 Andelsinnskuddet er satt av til investeringer, og årskontigenten brukes til den daglige drift.