Dysterjordet andelslandbruk

Gleder meg veldig til ny sesong på Dysterjordet!
Håper virkelig vi får en god avling, gode menneskemøter på jordet og
en fin høsttakkefest i oktober! –
Martin, medlem siden 2019.

Som andelshaver i Dysterjordet andelslandbruk SA får du rett på en andel av produksjonen og høster dine egne økologiske grønnsaker i henhold til ukentlige høstemeldinger. Du bidrar i grønnsaksdyrkingen på organiserte dugnader (minimum 6 timer i året per voksenandel), mens den daglige driften ivaretas av en gartner.

Nye andelshavere betaler en innmeldingsavgift. I tillegg betales det en årskontingent per andel. En andel er ment å dekke grønnsaksforbruket til en person gjennom sesongen. Andelshaverne betaler ikke for en gitt mengde produkter, men deler både utbytte og risiko ved produksjonen. Derfor kan man få både mer eller mindre grønnsaker enn forventet. Produksjonen er økologisk sertifisert etter Debio-ordningen.

Priser 2022 – 

Andels innmeldingsavgift (betales kun første året, ikke for de som er med i sennsommer):

 • Voksne: kr. 300
 • Studenter: kr. 150
 • Barn 13-17 år (født 2004-2008): kr. 150
 • Barn 12 år og under (fød 2009 og senere) betaler ingen innmeldings avgift, men de skal være registert.

Årskontingenter for 2022, en andel av grønnsaker, poteter, urter og en smak av bær:

 • Voksne og studenter: kr. 2950 + 6 dugndstimer
 • Eldreandel (for de some er 75 år og over): 1500kr + noen dugnadstimer
 • Barn 13-17 år (født 2005-2009) halv andel: kr. 1400
 • Barn 5 -12 år (født 2010-2017) kvart andel: kr. 700
 • **Arbeidsandel, man må søkes: 1500kr + 26 dugnadstimer. Sjekk her for utgivelse av flere detaljer.

Husstandsmedlemskap (les mer under) – for de som vil ikke har en andel av grønnsakene men har lyst til å bli med i sosiale arrangementer og kurs

 • Husstandsmedlem (må har én med hel andel i husstand/kollektiv) 300kr voksen eller 150kr student og ungdom, barn kan være gratis husstandsmedlemmer.
 • Barn under 13år kan være gratis husstandsmedlemer, for å hjelpe deg som har en full andel til å høste, men de skal være registert.

Alle som skal delta på jordet må være registrerte og ha betalt innmeldingsavgift (untatt barne under 5 år som får en gratis andel).

Tilbud til familier og kollektiver: For å gjøre det mer attraktivt for familier og kollektiver, tilbyr vi nå at medlemmer i samme husstand kan dele på andeler veg å kjøpe en husstandsmedlemskap. Det betyr at alle i familien som har betalt noen, kan delta på jordet uavhengig av hvor mange andeler familien har. Barn 12år og under kan være gratis husstandsmedlemmer. Familien bestemmer hvor mange andeler de vil kjøpe ut fra hvor stor andel av sitt ukentlige grønnsaksforbruk de ønsker å få dekket gjennom andelslandbruket (hver husstand må ha minst én hel andel). Hvis man ikke kjøper andeler til hele familien, betyr det at familien må kjøpe inn grønnsaker i tillegg. Det er ikke slik at du f.eks. kan høste poteteter til hele familien fordi du lar være å høste salat. Det er heller ikke slik at du kan la være å høste én uke og deretter høste til hele familien uken etter. 

Påmeldingen er bindende for hele sesongen og det er ingen refusjon av innmeldingsavgift eller kontigent om man flytter etc.

Nå er det tid for å melde seg på hvis du og familien din vil være med på Dysterjordet 2022-sesongen! Velkomne til Dysterjordet andelslandbruk! Lenken til påmeldingsskjemaet og all informasjon du trenger er her.

Påmeldingen for 2022 avsluttes slutten av april eller når det blir fullt.

Tilbud om høstehjelp: Vi har erfart at flere ikke har anledning til å høste så ofte som de ønsker på grunn av sykdom, uførhet, osv. Derfor vil vi denne sesongen tilby et begrenset tilbud om høstehjelp mot betaling. Gjennom vårt God Venn system vil vi organisere høsting. Man kan bli en God Venn eller få høstehjelp nå man registrer seg inn nå, eller selv senere i sesongen om du trenger.

Les mer om retningslinjene for Dysterjordet i våre Oppdatert vedtekter 08.02.2022. Også Dysterjordet årsberetningen 2020 og Virksomhetsplan & budsjettet 2021.

Arbeidsinnsats: Andelslandbruksmodellen er  på at andelshaverne også bidrar i den praktiske driften og dyrkingen. På årsmøtet 2022 blir det vedtatt at hver voksne andelshaver skal bidra med minimum 6 timer arbeidsinnsats for andelslaget per år.

Som dugnad teller organiserte dugnader, styreverv, revisoroppgaver eller andre oppgaver avtalt med daglig leder eller gartner (f.eks. ta ansvar for en arbeidsgruppe eller aktivitet).

Organisering

Vi har opprettet arbeidsgrupper for relevante og ønskede temaer bestående av interesserte andelshavere.

 • Faddergruppe: tidligere andelshavere kan velg til å hjelpe nye andelslhavere via feks. høsting sammen.
 • Organic matters gruppe; hjelp til gartner, med ressurkilder i lokal samfunn.
 • Anleggsgruppe; utekjøkken, vaskestasjonen, kompost område, mm.
 • Web- og kommunikasjonsgruppe; nettsiden, sosialemedier, osv.
 • Urtergruppe; dyrking av flerårlig og årlig urter, dugnader på jordet mm.
 • Sosiale arrangementer, opplæring, kurs og ekskursjoner
 • Barnegruppe – aktiviteter for barn
 • SOS-gruppe; bistår gartneren på kort varsel, hvis nødvendlig (feks, en storm!)

Andelshavere som er interesserte i å være med i noen av disse gruppene kan sende e-post til andelslandbruk@dysterjordet.no og bli med gruppene på Facebook, vi også gjør litt plannlegging på Vårmøtet i april.

Økonomi: Budsjett 2022 og regnskap 2021 finner du her.

*Andelsinnskuddet (innmeldingsavgiften) er satt av til investeringer, og årskontigenten brukes til den daglige drift.