Dysterjordet andelslandbruk

Som andelshaver i Dysterjordet andelslandbruk SA får du rett på en andel av produksjonen og høster dine egne økologiske grønnsaker i henhold til ukentlige høstemeldinger. Du bidrar i grønnsaksdyrkingen på organiserte dugnader (minimum 6 timer i året per voksenandel), mens den daglige driften ivaretas av en gartner. 

Nye andelshavere betaler en innmeldingsavgift. I tillegg betales det en årskontingent per andel. En andel er ment å dekke grønnsaksforbruket til en person gjennom sesongen. Andelshaverne betaler ikke for en gitt mengde produkter, men deler både utbytte og risiko ved produksjonen. Derfor kan man få både mer eller mindre grønnsaker enn forventet. Produksjonen er økologisk sertifisert etter Debio-ordningen.

Priser 2018 

Andelsinnskudd (betales kun første året):

 • Voksne: kr. 500
 • Studenter: kr. 250
 • Barn 5-17 år (født 2001-2013): kr. 250
 • Barn under 5 år er gratis, men de skal være registert

Årskontingent for 2018:

 • Voksne: kr. 2800
 • Barn 13-17 år (født 2001-2005) halv andel: kr. 1400
 • Barn 5 -12 år (født 2006-2013) kvart andel: kr. 700

Alle som skal delta på jordet må være registrert medlem og – unntatt barn under 5 år – ha betalt innmeldingsavgift.

Nytt tilbud til familier! For å gjøre det mer attraktivt for familier, tilbyr vi nå at medlemmer i samme husstand kan dele på andeler. Det betyr at alle i familien som har betalt innmeldingsavgift, kan delta på jordet uavhengig av hvor mange andeler familien har. Barn under 5 år er gratis. Familien bestemmer hvor mange andeler de vil kjøpe ut fra hvor stor andel av sitt ukentlige grønnsaksforbruk de ønsker å få dekket gjennom andelslandbruket (hver husstand må ha minst én hel andel). Hvis man ikke kjøper andeler til hele familien, betyr det at familien må kjøpe inn grønnsaker i tillegg. Det er ikke slik at du f.eks. kan høste poteteter til hele familien fordi du lar være å høste salat. Det er heller ikke slik at du kan la være å høste én uke og deretter høste til hele familien uken etter. 

Påmeldingen er bindende for hele sesongen og det er ingen refusjon av innmeldingsavgift eller kontigent om man flytter etc.

Påmeldingen for 2019 åpner februar og avsluttes om det blir fullt. Vis Venteliste her!

Tilbud om høstehjelp: Vi har erfart at flere ikke har anledning til å høste så ofte som de ønsker. Derfor vil vi denne sesongen tilby et begrenset tilbud om høstehjelp mot betaling. Høstehjelp må bestilles uken i forveien og ferdig høstede grønnsaker må hentes på et fastsatt tidspunkt. Priser, subject to changes: 100kr hver gang.

Les mer om retningslinjene for Dysterjordet i våre Oppdatert vedtekter 08.02.2018, Referat Årsmøte Dysterjordet Andelslandbruk 8feb 2018 og Virksomhetsplan Dysterjordet andelslandbruk 2018 .

Arbeidsinnsats

Andelslandbruksmodellen er basert på at andelshaverne også bidrar i den praktiske driften og dyrkingen. På årsmøtet 2017 ble det vedtatt at hver voksne andelshaver skal bidra med minimum 6 timer arbeidsinnsats for andelslaget per år.

Som dugnad teller organiserte dugnader, styreverv, revisoroppgaver eller andre oppgaver avtalt med daglig leder eller gartner (f.eks. ta ansvar for en arbeidsgruppe eller aktivitet).

Organisering

Vi har opprettet arbeidsgrupper for relevante og ønskede temaer bestående av interesserte andelshavere.

 • Gartnergruppe; veksplan, dugnader på jordet mm.
 • Anleggsgruppe; vanningsanlegg, redskapsbu, benker og bord mm.
 • Administrativ gruppe; websider, administrasjon etc.
 • Urtergruppe; dyrking av flerårlig og årlig urter, dugnader på jordet mm.
 • Sosiale arrangementer, opplæring, kurs og ekskursjoner
 • Barnegruppe
 • SOS-gruppe; bistår gartneren på kort varsel

Andelshavere som er interesserte i å være med i noen av disse gruppene kan sende e-post til andelslandbruk@dysterjordet.no.

Økonomi

Budsjett vedtatt på årsmøtet finner du her: Budsjett 2018

Andelsinnskuddet er satt av til investeringer, og årskontigenten brukes til den daglige drift.