Dysterjordet andelslandbruk

Ved å kjøpe en andel blir man andelshaver i Dysterjordet Andelslandbruk SA. Du får rett på en andel av grønnsaksproduksjonen, og du er forpliktet til å bidra med en arbeidsinnsats. Som andelshaver høster du egne grønnsaker, og en andel tilsvarer innhøsting for en person. Hvor mye man får vet man aldri nøyaktig, det er avhengig av hvordan dyrkingssesongen har vært.

Priser 2018 

Andelsinnskudd (betales kun første året):

 • Voksne: kr. 500
 • Studenter: kr. 250
 • Barn 5-17 år (født 2000-2012): kr. 250
 • Barn under 5 år er gratis og skal ikke registrere seg

Årskontingent for 2018:

 • Voksne: kr. 2800
 • Barn 13-17 år (født 2000-2004) halv andel: kr. 1400
 • Barn 5 -12 år (født 2005-2012) kvart andel: kr. 700

Alle som skal delta på jordet skal ha egen andel (unntatt barn under 5 år). Påmeldingen er bindende for hele sesongen og det er ingen refusjon av innmeldingsavgift eller kontigent om man flytter etc.

Påmeldingen for 2018 åpner en gang i februar og avsluttes 1. april eller tidligere om det blir fullt.

Les mer om retningslinjene for Dysterjordet i våre vedtekter oppdatert 25.01.2016, Signert protokoll årsmøte DA 2017 og Virksomhetsplan Dysterjordet 2017.

Arbeidsinnsats

Andelslandbruksmodellen er basert på at andelshaverne også bidrar i den praktiske driften og dyrkingen. På årsmøtet 2017 ble det vedtatt at hver voksne andelshaver skal bidra med minimum 6 timer arbeidsinnsats for andelslaget per år.

Som dugnad teller organiserte dugnader, styreverv, revisoroppgaver eller andre oppgaver avtalt med daglig leder eller gartner (f.eks. ta ansvar for en arbeidsgruppe eller aktivitet).

Organisering

Vi har opprettet arbeidsgrupper for relevante og ønskede temaer bestående av interesserte andelshavere.

 • Gartnergruppe; veksplan, dugnader på jordet mm.
 • Anleggsgruppe; vanningsanlegg, redskapsbu, benker og bord mm.
 • Administrativ gruppe; websider, administrasjon etc.
 • Sosiale arrangementer, opplæring, kurs og ekskursjoner
 • Barnegruppe
 • SOS-gruppe; bistår gartneren på kort varsel

Andelshavere som er interesserte i å være med i noen av disse gruppene kan sende e-post til andelslandbruk@dysterjordet.no.

Økonomi

Budsjett vedtatt på årsmøtet finner du her: Budsjett 2017 Dysterjordet andelslandbruk. (og budsjettet for 2018 finner du også her etter årsmøtet en gang i februar)

Andelsinnskuddet er satt av til investeringer, og årskontigenten brukes til den daglige drift.