Om andelslaget

Dysterjordet Andelslandbruk ble stiftet 24.11.2014 og leier ca. 15 mål jord av Dyster gård i Ås sentrum.

Daglig leder og gartner er ansatt, og 2022 er vår åttende dyrkingssesong. Vi har over 150 andelshavere. De fleste bor i Ås, men det er også mange fra omkringliggende kommuner samt Oslo.

Andelslandbruk baserer seg på tre grunnprinsipper for organiseringen:

  • Felles avling, felles risiko
  • Dialog mellom produsent og forbrukere
  • Åpen og gjennomsiktig økonomi

Oppdatert vedtekter 08.02.2022

Org.nr. 914747996.

Mer om andelslaget, priser og organisering finner du her.

Alle medlemmene i styret finner du her.


Møte teamet vårt:

Teamet vårt på Dysterjordet er lite, men mektig! Med bare tre ansatte stoler vi på medlemmene våre og setter stor pris på deres insatts.

Our team at Dysterjordet is small, but mighty! With just three employees, we rely on our members and greatly appreciate their contributions.

Håkon Mella er ansatt som gårdsrådgiver. Han har jobbet hos oss som hovedbonde de siste 8 årene. Han har jobbet med hagebruk og skrevet boken Enkel kjøkkenhage på 1-2-3 og har ellers bl.a. jobbet som kokk, kommunikasjonsrådgiver og webdesigner. Håkon har en ca. 10% stilling på Dysterjordet.

Håkon Mella is employed as a farm adviser. He has worked with us as our main farmer for the past 8 years. He has worked with horticulture and wrote the book “Enkel kjøkkenhage på 1-2-3” and has, among other things, worked as a chef, communications consultant, and web designer. Håkon has an approx. 10% position at Dysterjordet.

Vegard Slevigen er ansatt som gartner. Han ble nyansatt på sensommeren 2022, etter en sesong med jobbing som gårdsassistent. Han er fra Sambøl, på vestsida av Øymarksjøen, men bor og studerer for tida plantevitenskap på NMBU i Ås. Vegard har en ca. 30% stilling på Dysterjordet.

Vegard Slevigen is employed as a gardener. He was newly employed in the late summer of 2022, after a season of working as a farm assistant. He is from Sambøl, on the west side of Øymarksjøen, but lives and currently studies plant science at NMBU in Ås. Vegard has an approx. 30% position at Dysterjordet

 

Victoria Thomas er ansatt som daglig leder. Victoria er fra USA og har bodd i Norge siden 2015. Hun studerte miljøstudier og biologi og har erfaring fra og jobbe i våtmarker og elveøkosystemer. Victoria har brukt mange år som pedagog, mentor, og teambuilding-tilrettelegger. Hun har en ca. 12% stilling på Dysterjordet.

Victoria Thomas is employed as our general manager. Victoria is from the USA and has lived in Norway since 2015. She studied environmental studies and biology and has experience working in wetlands and river ecosystems. Victoria has spent many years as an educator, mentor, and team building facilitator. She has an approx. 12% position at Dysterjordet.