Om andelslaget

Dysterjordet andelslandbruk ligger som en stripe langs Hogstvetveien i Ås sentrum, få minutter gange fra jernbanestasjonen. Hvite feltene her kålfeltene som er dekket med insektduk mot skadedyr.

Dysterjordet Andelslandbruk ble stiftet 24.11.2014 og leier ca. 15 mål jord av Dyster gård i Ås sentrum.

Daglig leder og gartner er ansatt, og 2022 er vår åttende dyrkingssesong. Vi har over 150 andelshavere. De fleste bor i Ås, men det er også mange fra omkringliggende kommuner samt Oslo.

Andelslandbruk baserer seg på tre grunnprinsipper for organiseringen:

  • Felles avling, felles risiko
  • Dialog mellom produsent og forbrukere
  • Åpen og gjennomsiktig økonomi

Oppdatert vedtekter 08.02.2022

Org.nr. 914747996.

Mer om andelslaget, priser og organisering finner du her.

Alle medlemmene i styret finner du her.


ANSVARLIGE FOR DRIFTEN

Victoria Thomas er ansatt som daglig leder. Victoria er fra USA og har bodd i Norge siden 2015. Hun studerte miljøstudier og biologi og har erfaring fra å jobbe i våtmarker og elveøkosystemer. Victoria har brukt mange år som pedagog, mentor og teambuilding-tilrettelegger. Hun har en 10-14% stilling.

Håkon Mella er ansatt som gartner.

Håkon har jobbet med hagebruk og skrevet boken Enkel kjøkkenhage på 1-2-3, og har ellers bl.a. jobbet som kokk, kommunikasjonsrådgiver og webdesigner. Håkon har en ca.10% stilling i 2022.