Doner for å bidra til en andel for noen i økonomiske vanskeligheter

Nå har du mulighet til å støtte Dysterjordet Andelslandbruk selv om du ikke er medlem selv. [English below]


Foto: Vinner, Alice Eisele. Bildet er vinner av den #spislokalt2019 konkurransen fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Foto: Vinner, Alice Eisele.

Vi åpner for muligheten til å støtte andelslandbruket vårt ved å donere penger. Dette kan gjøres på to måter:

  • Du kan kjøpe en andel som vi gir bort til noen som ikke har anledning til å betale selv. Vi vil støtte oss på NAV og eventuelt lokale veldedige organisasjoner for å finne kandidater til slik hjelp.
  • Du kan velge å gi en sum til Dysterjordet Andelslandbruk som vil bli brukt på aktiviteter eller utstyr på jordet som kommer alle medlemmer til gode. Styret har til enhver tid en prioritert liste over ting vi ønsker å få gjort på jordet og vil bruke pengene der det trengs aller mest.

For mer informasjon om hvordan du går fram for å donere, ta kontakt med daglig leder Natalie Keene på telefon 400 55 059 eller epost: andelslandbruk@dysterjordet.no
eller bare Vippse oss: #577132 DYSTERJORDET ANDELSLANDBRUK med medlingen DONASJON

ENGLISH: We have decided that now is a good time to begin to allow people to contribute to Dysterjordet to either help us out as a local food systems player or to actually buy a vegetable share for someone who cannot financially afford this upfront cost. We are partnering with NAV and other local Ås organisations to help us to identify individuals and families in need. And you can donate even if you are not a member yourself.

To donate, please either 1. just VIPPS us an amount #577132 (DYSTERJORDET ANDELSLANDBRUK), message: DONATE, and if you’d prefer to specify do so with either DONATE a share’ or DONATE to the organisation’; Or 2. Make contact with our manager, Natalie Keene, +4740055059 or email andelslandbruk@dysterjordet.no