Doner for å bidra til en andel for noen i økonomiske vanskeligheter

Nå har du mulighet til å støtte Dysterjordet Andelslandbruk selv om du ikke er medlem selv.

Foto: Vinner, Alice Eisele. Bildet er vinner av den #spislokalt2019 konkurransen fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Foto: Vinner, Alice Eisele.


En sentral idé med andelslandbruk er at vi kan gjøre mer sammen enn vi kan alene. Blir du inspirert til å støtte lokal og økologisk grønnsaksproduksjon i Ås, kan du donere et pengebeløp som føles riktig for deg. 

A key idea beind cooperative farming is that we can do more together than we can alone. If you are inspired to support local and organic vegetable production in Ås, you can donate an amount that feels right to you. 

Styret vårt har til enhver tid en prioritert liste over ting vi ønsker å få gjort på jordet og vil bruke penge der det trenges aller mest. Eller du kan donere en hel andel til noen som ikke har anledning til å betale selv. Vi støtte oss på NAV og eventuelt lokale veldedige organisasjoner for å finne kandidater til slik hjelp. 

Our board always has a list of priorities over things we wish to do on the land and will use the donations where it is needed most. Or you can donate a share for someone who does not have the opportunity to pay for it themselves. We rely on NAV and possibly local charities to find candidates for such help.

Alle små donasjoner kan gjøres gjennom Vipps med #577132 – DYSTERJORDET ANDELSLANDBRUK SA. For å kjøpe en andel for noen, ta kontakt med daglig leder Victoria på andelslandbruk@dysterjordet.no 

All small donations can be made through Vipps with #577132 – DYSTERJORDET ANDELSLANDBRUK SA. To purchase a share for someone, contact our manager Victoria at andelslandbruk@dysterjordet.no 

Som en liten, lokal organisasjon setter vi pris på din støtte!

As a small, local organization, we appreciate your support!