Doner for å bidra til en andel for noen i økonomiske vanskeligheter

Nå har du mulighet til å støtte Dysterjordet Andelslandbruk selv om du ikke er medlem selv.

Foto: Vinner, Alice Eisele. Bildet er vinner av den #spislokalt2019 konkurransen fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Foto: Vinner, Alice Eisele.


En sentral idé med andelslandbruk er at vi kan gjøre mer sammen enn vi kan alene. Blir du inspirert til å støtte lokal og økologisk grønnsaksproduksjon i Ås, kan du donere et pengebeløp som føles riktig for deg. 

Styret vårt har til enhver tid en prioritert liste over ting vi ønsker å få gjort på jordet og vil bruke penge der det trenges aller mest. Eller du kan donere en hel andel til noen som ikke har anledning til å betale selv. Vi støtte oss på NAV og eventuelt lokale veldedige organisasjoner for å finne kandidater til slik hjelp. 

Alle små donasjoner kan gjøres gjennom Vipps med #577132 – DYSTERJORDET ANDELSLANDBRUK SA. For å kjøpe en andel for noen, ta kontakt med daglig leder Victoria på andelslandbruk@dysterjordet.no 

Som en liten, lokal organisasjon setter vi pris på din støtte!