Kontakt

Dysterjordet andelslandbruk
Besøksadresse: Dysterveien, over fra Vgs, Ås.

Daglig leder: Natalie Keene
E-post: andelslandbruk (at) dysterjordet.no
Mobil: 400 55 059

Gartner: Håkon Mella
E-post: gartner (at) dysterjordet.no
Mobil: 918 51 069

Styreleder: Abel Crawford
E-post til styret: styret (at) dysterjordet.no

Postadresse: Dysterjordet andelslandbruk
c/o Natalie Keene
Lille Borgen Vei 17
0370 Oslo