Opptak, sortering og lagring av potet

50-60 andelshavere var med på potetopptaking med traktor på Dysterjordet i helgen i potetferien. Kanskje du aldri har vært med på dette før? Her er litt praktisk informasjon!

Først: “Potetar skal handsamast skånsamt. Potetskal er tynnare enn eggeskal.” (agropub.no) Dvs. poteter skal behandles varsommere enn egg!

Når vi plukker poteter etter at traktoren har kjørt med potetopptakeren er det om å gjøre å finne alle potetene. Vi plukker både små og og store, om de er sprukne eller fått en flenge av potetopptakeren gjør det ikke noe. Er de bløte av tørråte kaster vi de i motsatt retning av der traktoren kjører, så andre slipper å ta opp samme potet. Rot gjennom jorda med greip eller støvel. Før traktoren kjører på nytt skal det være tomt for poteter i den renda!

potetskurvNår du kommer hjem med potetsekken er det tid for sortering. Ikke vask dem, men fjern jordklumper. Plukk ut de dårligste som må brukes først; de med sår og sprekker og myke flekker. Neste sortering er de som har mark-/sneglehull, mye skurv (“psoriasis” på skallet), store sprekker som har litt skorpe. Beste sortering er de “feilfrie” potetene, de kan lagres lengst.

Sorten Troll (de røde) er mer lagringsdyktige enn Arielle (de lyse), så bruk Arielle først.

Etter høsting er det tid for en sårhelingsperiode om potetene skal lagres: “I 14 dagar bør dei lagrast luftig og mørkt og ikkje for tørt, for å danna korklag. Sårhelinga går snøggast ved 15° C og 99 % relativ råme, men det er ikkje slik at ein skal ha det så varmt på lageret.” (agropub.no)

Lagring: “Potetane må lagrast mørkt og ideelt sett skal matpotetar ha ein lagringstemperatur på 4-5 grader og god råme (95 % relativ luftråme utan kondensdanning).” (agropub.no) Råme= fuktighet.

Men i praksis da? Har du ikke en matkjeller eller matbod kan du prøve putekassen på verandaen isolert med puter og tepper, kjelleren til naboen – bruk fantasien! Det som er viktig er å gå gjennom alle potetene med jevne mellomrom (helst hver 14. dag) og fjerne råtne og dårlige poteter, ellers sprer det seg raskt!

 

Leave a Reply