Kål

Svartkål og grønnkål

strutter! De fleste andre – grønne saker

Har tatt farvel, nå via høsten

lagt sin skjebne, i frøets rede

Men svartkål. Grønnkål

…ja rosenkål med

De tupper til kalde og fuktige dager

Har slike kraftfulle celler

Står der: Strutter og strutter

ler til november og mørkret – vet:

Vi er kål. Vi har spenstige oljer

i plantekroppene våre

Isroser!…kjæler oss, kald høst og snø

(…slik på Dysterjordet idag, søndag 20. november. Og all verdens gullerot)

Anders Often, andelshaver

Kaal1

Leave a Reply