Posts by andelslandbruk@dysterjordet.no

Fristen er gått ut

Fristen for å melde seg inn i 2015 er nå gått ut. Nå er planleggingen av vekstsesongen i full gang....