Vår første høstemelding!

ReddikDysterjordets første høstemelding er sendt ut! Da er det er viktig at alle andelshavere kjenner til høstereglene våre. De er laget for at grøden skal fordeles mest mulig rettferdig, og for at vi skal få mest mulig ut av det vi har sådd og plantet. Høsting er også en måte å bli kjent med andre andelshavere. Hils og presenter dere når dere møtes på jordet, det skjermer også mot at uvedkommende tar seg til rette.

Les høstereglene her.

andelslandbruk@dysterjordet.no

Leave a Reply Text