Vi søker ny daglig leder

Har du lyst til å være med å drive og utvikle Dysterjordet andelslandbruk videre?

Søknad og CV sendes til styret@dysterjordet.no
Søknadsfrist: 1. november 2017

Vår daglige leder har valgt å ta fatt på nye prosjekter, og vi søker nå hennes erstatter til å lede og videreutvikle vår organisasjon. Daglig leder har det administrative ansvaret for andelslandbruket og en nøkkelrolle i å sikre god organisering og kommunikasjon både internt og eksternt.

Arbeidsoppgaver:

 • Sikre god kommunikasjon og informasjon overfor andelshavere og andre involverte
 • Sikre god drift gjennom økonomistyring og administrasjon
 • Ha ansvar for e-post, hjemmeside, sosiale medier og være pressekontakt
 • Forberede styremøter og årsmøter i samarbeid med styreleder
 • Opprettholde kontakt med relevante organisasjoner
 • Profilere andelslandbruket og være vårt ansikt utad
 • Videreutvikle andelslandbruket i samarbeid med styret

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter (muntlig og skriftlig)
 • Evne til å samarbeide og inspirere
 • Initiativrik og selvstendig
 • Strukturert og systematisk
 • Engasjement for lokal og bærekraftig matproduksjon
 • Erfaring innenfor administrasjon og prosjektledelse er ønskelig

Vi tilbyr:

 • Stor frihet til å utforme sin egen arbeidshverdag.
 • En veldrevet organisasjon med sosialt fellesskap og et stort nettverk.
 • Fast ansettelse, anslagsvis 10-20% av full stilling (vil variere gjennom sesongen).
 • Mulighet for å øke egen stillingsprosent ved å ta initiativ til prosjekter tilknyttet andelslandbruket (redegjør gjerne for eventuelle ideer i søknaden).

Arbeidsplassen vil være delt mellom Dysterjordet andelslandbruk og hvor arbeidstaker finner det mest praktisk å utføre sine oppgaver. Lønn og tiltredelse etter avtale. Personlig egnethet vektlegges.

Utlysning (pdf)

Comments are closed.