Påmelding er åpen!

Dysterjordet andelslandbruk er nå åpent for nye medlemmer for vår tiende sesongen! Vi har mange spennende prosjekter planlagt.

Å bli andelshavere på Dysterjordet handler om mer enn å få ferske, lokale, økologiske grønnsaker. Vi er et fellesskap som går sammen for å dyrke vår egen mat, og vi er avhengige av aktiv deltakelse fra deg. Hver voksen andelshavere må bidra med minimum 6 dugnadtimer gjennom året.

Følg en ukentlig høstemelding for å høste dine egne grønnsaker og bli kjent med naboene dine på åkeren.

Bruk påmeldingsskjemaet her for å komme i gang.

//

Dysterjordet cooperative agriculture is now open to new members for our tenth season! We have many exciting projects planned.

Becoming a shareholder at Dysterjordet is about more than getting fresh, local, organic vegetables. We are a community that comes together to grow our own food, and we depend on your active participation. Each adult shareholder must contribute a minimum of 6 volunteer hours throughout the year.

Follow a weekly harvest notice to harvest your own vegetables and get to know your neighbors on the farm.

Use the registration form here to get started.

andelslandbruk@dysterjordet.no

Comments are closed.