Referat fra Vintermøtet

vintermøte.Takk til engasjerte andelshavere som deltok på Vintermøtet!

Første post på programmet var en gjennomgang av årets sesong ved gartner Håkon, se presentasjonen her (pdf).

Deretter gikk daglig leder Kjersti gjennom resultatene fra medlemsundersøkelsen samt en kort økonomistatus og kommende arrangementer, se presentasjonen her (pdf) .

Etter pause med gulrotkake hadde vi gruppediskursjoner om sentrale temaer for neste sesong; utvalg av vekster, organisering og dugnader, samarbeid med lokalmiljøet og flere andelshavere. Referatet fra hele møtet kan du se her (pdf).

Innspillene fra Vintermøtet brukes av styret ved utarbeidelse av forslag til neste års budsjett og aktivitetsplan som legges fram på årsmøtet 25. januar.

andelslandbruk@dysterjordet.no

Leave a Reply Text