Vi er i gang!

Dugnad på setting av løk

Dugnad på setting av løk

Arealet er målt opp, gjødslet, pløyet og harvet. Et område rundt planlagt redkapsbod pløyes ikke, her beholder vi eng og freser opp bed – mindre klin der vi skal gå.

Aarealet vårt er 14,6 daa, inkludert buffersone til konvensjonelt dyrket område med et belte på 3 meter. Dyrket område med grønnsaksproduksjon blir på ca 10 daa pluss urte/blomsterbed og grønngjødsling. Det har blitt sendt inn gjødselprøver fra gården til analyse for næringsinnhold, så vet vi mer om næringstilførselen fremover.

Gartneren har sådd noen rader med reddik og spinat, og på den første dugnaden ble det satt løk og flere såbed er klargjort. Vi fortsetter med å sette poteter og så andre vekster. Senere i mai kommer mange småplanter som skal plantes ut. Andelshaverne får e-post for påmelding til dugnader.

 

Raking og plukking av stein

Raking og plukking av stein

 

andelslandbruk@dysterjordet.no

Leave a Reply Text