Velkommen til våre nye nettsider!

Våre nye nettsider er lansert (ellers hadde ikke du lest dette)! Her vil vi oppdatere med nyheter og annen nyttig informasjon for både medlemmer og interesserte. De er laget av to av våre engasjerte og dyktige andelshavere. Vi håper du liker de nye sidene!

Hvis du vil være med å bidra til sidene ved f.eks. å ta bilder og skrive innlegg, send en e-post til andelslandbruk@dysterjordet.no.

 

andelslandbruk@dysterjordet.no

Leave a Reply Text