Påmelding er nå åpent hos Dysterjordet andelslandbruk!

Registration is now open at Dysterjordet andelslandbruk! [English Below]

Det er 30 ledige plasser på Dysterjordet andelslandbruk denne sesongen! Er du nysgjerrig på å bli en kooperativ bonde, lære å dyrke økologiske grønnsaker og høste din egen lokale mat?

Medlemskontingenten er for ett år og vi ber alle voksne medlemmer bidra med 6 timer dugnad gjennom sesongen. Vi har planlagt dugnads to ganger i uken, hvor bonden og våre arbeidsandelsmedlemmer gir undervisning!

Hvis du er interessert i å komme nærmere maten din, landet her i Ås, og et fellesskap av fantastiske mennesker, kan dette være året for deg å bli med. Du kan følge denne lenken for å lese mer om våre priser og for å registrere deg for medlemskap for sesongen 2023!

Hvis du har spørsmål, send bare en e-post til vår daglige leder Victoria på andelslandbruk@dysterjordet.no.

Påmeldingen er åpen til 1. mai eller til vi er fulle

There are 30 places available at Dysterjordet andelslandbruk this season! Are you curious about becoming a cooperative farmer, learning to grow organic vegetables and harvest your own local food?

The membership fee is for one year and we ask all adult members to contribute 6 hours of volunteer work throughout the season. We have planned volunteering twice a week, where the farmer and our work share members provide instruction!

If you are interested in getting closer to your food, the land here in Ås, and a community of wonderful people, this could be the year for you to join. You can follow this link to read more about our prices and to sign up for membership for the 2023 season!

If you have any questions, just send an email to our general manager Victoria at andelslandbruk@dysterjordet.no.

Registration is open until the 1st of May or when we are full.

andelslandbruk@dysterjordet.no

Comments are closed.