Dysterjordet andelslandbruk- Priser

Gleder meg veldig til ny sesong på Dysterjordet!
Håper virkelig vi får en god avling, gode menneskemøter på jordet og
en fin høsttakkefest i oktober! –
Martin, medlem siden 2019.

Som andelshaver I Dysterjordet andelslandbruk SA får du rett på en andel av produksjonen og høster dine egne økologisk grønnsaker i henhold til ukentlige høstemeldinger. Du bidrar i grønnsakdyrkingen på organiserte dugnader (minimum 6 timer i året per voksenandel), mens den daglige driften ivaretas av en gartner og en daglig leder. Hver andel er personlig og dekker grønnsaker for én person. Andelshaverne betaler ikke for en gitt mengde produkter, men deler både utbytte og risiko ved produksjonen. Derfor kan man få mer eller mindre grønnsaker enn forventet.

Priser 2023

Andels innmeldingsavgift 

Din første sesong hos oss betaler du en innmeldingsavgiftingsavgift. I tillegg betaler du for den årskontingent som passer deg best (se detaljer nedenfor) i begynnelsen av sesongen.

  • Voksne (Adult): kr. 300 
  • Studenter (Student): kr. 150 
  • Barn 13-17 år (Child 13-17 years): kr. 150 
  • Barn 12 og under (child 12 and under): betaler ingen innmeldingsavgift, men de skal være registert (No registration fee, but they must be registered with us). 

Årskontingent

Hver medlemstype inkluderer har rett til å høste en andel grønnsaker. 

  • Voksne og studenter (Adult and student): kr. 2950 + 6 dugnads timer 
  • Eldreandel – 75 år og over (Elderly .75 years and over): kr. 1500 + noen dugnadstimer 
  • Barn 13-17 år (Child 13-17 years): kr. 1475
  • Barn 5-12 år (Child 5-12 years): kr. 738
  • Barn under 5 år (Child under 5): Gratis, men må bli registert (Free but must be registered)

Husstandsmedlemskap

Vi tilbyr også medlemskap for de som bor i samme husstand som en som har full andel. Et husstandsmedlemskap inkluderer ikke rett til grønnsaker, men lar familiemedlemmer være med på jordet og delta på sosiale arrangementer og kurs.

  • Voksne (Adult): kr. 300 
  • Studenter og ungdom (Student and youth): kr. 150
  • Barn under 13 (Child under 13 years): Gratis, men de må bli registert (Free but must be registered)

Info om andeler og påmelding

Påmelding er bindende for hele sesongen og det er ingen refusjon av innmeldingsavgift eller årskontingent om man flytter etc. 

Hvor mye får deg for en andel?

Det kommer an på sesongen! Som aksjonær får du en del av avlingen. I hele høstesesongen vil du ukentlig få tilsendt en høstemelding på e-post. Der står det hva som er høsteklart, og hvor mye du kan ta av hver vekst. I begynnelsen av sesongen er det ofte en begrensning, f.eks. 2 salathoder/andel, har vi nok kan du høste til eget forbruk (en person) for en uke. I 2022 varte høstesesongen fra juni t.o.m. november.

Vi åpner for registrering for nye medlemmer hver vår. Når påmeldingen åpner legger vi ut hvordan du kan bli med på nettsiden, facebooksiden og instagram vår. Vi stenger påmeldingen når vi er fulle. Ikke sikker på om vi for øyeblikket tar nye medlemmer – kontakt vår manager Victoria på andelslandbruk@dysterjordet.no

*Andelsinnskuddet (innmeldingsavgiften) er satt av til investeringer, og årskontigenten brukes til den daglige drift.