Nå er vi i gang! Våren er her for fullt og nå trenger vi flere hender for å få planter og frø i jorda.

Påmelding til dugnad

Dugnader annonseres via e-post. Meld deg på ved å klikke på tilsendt påmeldingslenke (app) og velg tidspunkt du har mulighet til å delta.

Det er begrenset antall deltagere per dugnad – i starten maks fem per dugnadsgruppe (inkl. gartner eller assistent) og maks to dugnadsgrupper på jordet samtidig. Derfor er det ekstra viktig at du gir beskjed dersom du har meldt deg på og likevel ikke får til å møte – slik at andre får anledning. 

Personer i samme husholdning teller som det antall personer de er. Registrer likevel dersom personer fra samme husstand deltar på samme dugnad. Det er noen oppgaver som ikke kan gjennomføres med nødvendig avstand og som krever flere fra samme husholdning på dugnaden.

Oppmøte

Dersom du er syk eller har vært syk eller hatt symptomer på luftsveisinfeksjon siste døgn skal du IKKE møte på dugnad. Det samme gjelder dersom du har hatt nærkontakt med noen med påvist smitte.

Dugnadene er kun for de som er påmeldt. Vi må ha oversikt over hvem som er til stede. Dette gir smittevernmyndighetene mulighet for raskere smittesporing dersom det mot formodning skulle bli behov for dette. 

Ta med egne hansker, og ev. mat, vann eller annet drikke som du kan ha behov for i løpet av dugnaden. Mat og drikke skal ikke deles med andre, med unntak av personer fra samme husholdning.

Vi anbefaler også at du har på lue, caps el. slik at du ikke trenger stryke håret bort fra ansiktet mens du jobber. Jf. smittevernråd bør man unngå å ta seg i ansiktet så mye som mulig. Ta gjerne også med et lite håndkle el til å tørke bort svette, jord el fra ansiktet – så du slipper bruke hendene.

Verktøy du får utdelt til å bruke på dugnaden vil være behandlet med blårens (85% alkohol). Sett fra deg brukt utstyr og verktøy på anvist plass slik at garner eller hans assistent vet hva som skal behandles etter dugnaden.

Vi oppfordrer til å gå på toalettet hjemme, før du kommer til dugnaden, slik at utedoen får så lite bruk som mulig.

Dersom du ikke stiller med egne hansker på, må du vaske hender med såpe ved oppmøte (det er vann på vaskeplassen på jordet) eller bruke antibac. Om du stiller med hanskene på og tar disse av, må du også huske å vaske hender. Gjenta gjerne håndvask underveis i dugnaden – særlig ved ev. skifte av verktøy eller før ev. mat eller drikke.

Ved oppmøte vil du får informasjon om hvilke oppgaver som skal gjøres på dugnaden, tildelt verktøy og påminning om gjeldende smittevernbestemmelser.

Gjennomføring av dugnad

Hold til enhver tid to meters avstand fra de du jobber sammen med, med mindre de hører til samme husholdning som deg. Oppgaver som ikke kan gjennomføres med nødvendig avstand, kan bare gjennomføres av personer fra samme husstand (f.eks potatsetter der man sitter to bakpå traktoren).

Det er kun to personer som kan arbeide inne i tunnelen til enhver tid. Det skal ikke oppholde seg mer enn en person om gangen i «bua» på jordet.

Etter dugnaden må du vaske hender med såpe (det er vann på vaskeplassen på jordet). Bruk av antibac har ikke tilstrekkelig effekt dersom hendene er møkkete av jord.

Vi oppfordrer alle til å dra hjem når dugnaden er avsluttet, ev holde avstand om noen blir igjen lenger. Husk å vaske hansker og hender når du kommer hjem.

Arbeidsgruppene

I tillegg til ordinære dugnader har arbeidsgruppene av og til dugnader. Disse organiseres av ansvarlig for den enkelte arbeidsgruppe. Påmelding til dugnader i anleggsgruppene gjøres via intern, lukket  Facebook gruppe eller på annen måte til lederen av arbeidsgruppa.

Høsting

Ukentlige høstemeldinger vil angi hvilke grønnsaker som er klare for høsting på DA, og ev. hvordan de skal høstes. Høsting bør unngås på de tidspunktene det gjennomføres dugnad på jordet. Kommer du uforvarende til jordet for å høste mens det samtidig pågår dugnad må du holde stor avstand, dvs. mer enn to meter (ref. krav om oversikt over hvem som er tilstede på dugnaden).

Smittevernråd/ regler er de samme for de som kommer innom for å høste, som for de som møter på dugnad. Hold avstand, oppretthold god hånd- og hostehygiene mv. Se ellers de generelle smittevernrådene fra folkehelseinstituttet https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/?chapter=88508

Vel møtt til dugnad!!

Hilsen

Daglig leder

Comments are closed.