Hvorfor donere til et andelslandbruk?

Nå har du mulighet til å støtte Dysterjordet Andelslandbruk selv om du ikke er medlem selv. http://dysterjordet.no/?page_id=1401

Esther, som aldri noen gang har vært medlem, utløste ideen for oss å tilby muligheten til å donere til Dysterjordet. Forklarer hun, <<Jeg søkte en vei til å bidra til flyktningers liv i et nytt hjemland. Jeg tenkte at dette – å drive med jorda – ville kunne hjelpe flyktninger til å få et forhold til dette nye hjemstedet.
Da jeg begynte å forstå modellen “andelslandbruk” syntes jeg det var midt i blinken. A produsere egen mat i felleskap med andre måtte bidra til følelsen av å være tilhørig og hjemme en bestemt plass. Det skapes bånd mellom mennesker og bånd til naturen/stedet der man arbeider med vekst og jord. Det fyller hendene med arbeid, magene med mat, hodet med inntrykk, farger, kunnskap, livet med relasjoner, anstrengelser og gleder, kort med innhold og mening. I tillegg håper jeg jo at det også bidrar til en bedre ernæring og økonomi for dem som arbeider slik med egne grønnsaker. (Og jeg tenker på framtida, – jo flere i Norge som kan produsere mat desto bedre for alle.)
Å bidra for en eller noen flyktninger å finne innhold og mening, i ett nytt liv i et nytt hjemland, – gjennom deltagelse i andelslandbruk – det var vel det jeg ønsket å gjøre med mitt lille bidrag.>>

Vi åpner for muligheten til å støtte andelslandbruket vårt ved å donere penger. Dette kan gjøres på to måter:

  • Du kan kjøpe en andel som vi gir bort til noen som ikke har anledning til å betale selv. Vi vil støtte oss på NAV og eventuelt lokale veldedige organisasjoner for å finne kandidater til slik hjelp.
  • Du kan velge å gi en sum til Dysterjordet Andelslandbruk som vil bli brukt på aktiviteter eller utstyr på jordet som kommer alle medlemmer til gode. Styret har til enhver tid en prioritert liste over ting vi ønsker å få gjort på jordet og vil bruke pengene der det trengs aller mest.

For mer informasjon om hvordan du går fram for å donere, ta kontakt med daglig leder Natalie Keene på telefon 400 55 059 eller epost: andelslandbruk@dysterjordet.no

Comments are closed.