Viktig Budskap: Andelslandbruk i Koronatider // Important Message: CSA Farming through the Corona Pandemic

Dette blir nok en litt annerledes sesong, men i disse Korona-tider så er aktiviteten vår på jordet ekstra viktig. Matproduksjon er en samfunnskritisk oppgave, og tilgang på trygg mat er viktig for oss alle. Som dere vet, så er det ingen andre enn du selv som har tatt på den guleroten og den kålen du høster på jordet. Vi oppholder oss ute, så smitterisikoen er liten når vi følger rådene rundt smittevern.

Dette kommer vi til å ha fokus på denne sesongen:
1. Vi følger alle råd fra helsemyndighetene angående smittevern:
Vi kommer ikke på jordet dersom vi er syke eller i karantene
Alle bruker egne hansker
Alle vasker redskap og utstyr med blårens (85% alkohol) etter bruk
Vi vil organisere dugnader slik at de er trygge for alle (typisk flere
dugnader med færre folk og god avstand mellom oss)
Vi vil organisere dugnader slik at de er trygge for alle (typisk flere
dugnader med færre folk og god avstand mellom oss)
Det er mulighet for håndvask eller håndrens på jordet
Det er mulighet for høstehjelp dersom du i en periode ikke kan høste selv

2. Sosiale arrangement vil ikke bli gjennomført fysisk før det er trygt å samles igjen:
Vårmøtet går av stabelen 28. april på Zoom og alle medlemmer får
invitasjon til dette møtet
Styremøter arrangeres også digitalt

Selv om vi ikke møtes fysisk nå på en stund, så tror vi allikevel at det å være en del av et fellesskap som vårt kan være godt for oss alle. Mange kjenner ekstra på ensomhet nå i disse tider, og da kan nettverket på jordet være godt å ha. På dugnader kommer vi til å sees i små grupper, og selv om vi ikke jobber tett på hverandre, så er vi allikevel sammen.

Vi håpre at du vil være en del av fellesskapet vårt også i år.

Denne koronapandemien viser oss viktigheten av norsk landbruk og særlig lokale matprodusentene våre. Vi i Dysterjordet andelslandbruk er stolte over å produsere våre egne grønnsaker og ønsker å vise robustheten i modellen andelslandbruk. Med digitale hjelpemiddel, positiv innstilling og menneskelig kreativitet, skal vi også få det til – for å dyrke egne grønnsaker, urter og bær, det skal vi få til i år også. Sammen, men på avstand!

Bildet er vinner av den #spislokalt2019 konkurransen fra
Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Foto: Vinner, Alice Eisele.

Comments are closed.