Påmelding for 2018-sesongen er nå åpen! Become a member now for 2018!

2018-sesongen er nå åpen for alle! Bli med som andelshaver på Dysterjordet andelslandbruk.
[edit, påmelding er nå stengt 29. april]

Vårmøte i år skal være 11. april (les mer her).

Nytt i år er familie-, skole- or barnehageandeler. Ås ungdomsskole er den første skolen som har meldt seg inn og 8. trinn har nå sin egen skoleandel. Margrethe Marsteng, lærer og teamleder 8. trinn, tok initiativ til at elevene kan komme på dugnader og undervisning på jordet. Som et ledd i undervisningsopplegget ‘fra jord til bord’ skal de være med å dyrke frem grønnsaker til et klassearrangement til høsten.

Påmelding er åpent for 2018

Nytt tilbud til familier! For å gjøre det mer attraktivt for familier, tilbyr vi nå at medlemmer i samme husstand kan dele på andeler. Det betyr at alle i familien som har betalt innmeldingsavgift, kan delta på jordet uavhengig av hvor mange andeler familien har. Barn under 5 år er gratis. Familien bestemmer hvor mange andeler de vil kjøpe ut fra hvor stor andel av sitt ukentlige grønnsaksforbruk de ønsker å få dekket gjennom andelslandbruket (hver husstand må ha minst én hel andel). Hvis man ikke kjøper andeler til hele familien, betyr det at familien må kjøpe inn grønnsaker i tillegg. Det er ikke slik at du f.eks. kan høste poteteter til hele familien fordi du lar være å høste salat. Det er heller ikke slik at du kan la være å høste én uke og deretter høste til hele familien uken etter. 

Gratis innmelding for tidligere andelshavere: Som en overgangsordning kan alle som har vært medlem tidligere år, melde seg inn igjen i 2018 uten å betale ny innmeldingsavgift.

Tilbud om høstehjelp: Vi har erfart at flere ikke har anledning til å høste så ofte som de ønsker. Derfor vil vi denne sesongen tilby et begrenset tilbud om høstehjelp mot betaling. Høstehjelp må bestilles uken i forveien og ferdig høstede grønnsaker må hentes på et fastsatt tidspunkt. 

Slik melder du deg inn:

Innmeldingen gjøres i år via RubicAS:

1.     gå inn på denne lenken og velg påmelding

2.     registrer deg ved å legge til din detaljer

3.     legg til flere familiemedlemmer ved behov 

4.     velg innmelding og andeler for hvert familiemedlem

Betaling: Når du har fylt ut påmeldingskjemaet, vil faktura bli tilsendt på e-post innen 1 arbeidsdag. Påmeldingen er bindende og fakturaen må betales innen 5 virkedager. 

Har du behov for å dele opp betalingen eller andre spørsmål om medlemskapet? Send en e-post til andelslandbruk@dysterjordet.no.

Comments are closed.