8.2: Årsmøte

Velkommen til årsmøte for Dysterjordet andelslandbruk på Sørhellinga, NMBU torsdag 8. februar kl. 18-21.

Årsmøtet er hvor vi beslutter årets budsjett og vilkårene for vår drift.

Forslag til årsmøtet må sendes daglig leder innen 25. januar, og årsmøtepapirer sendes ut senest to uker før.

Du vil også få møte vår nye daglige leder, Nathalie!