Referat fra Vintermøtet

Skjermbilde 2017-11-09 kl. 11.31.12Referat fra Vintermøte 7. november kl. 18-20 i Sørhellinga

8 deltagere

  1. Håkon gjennomgikk presentasjon om årets sesong (se pdf).

2. Kjersti gjennomgikk medlemsundersøkelse og verdi- visjonsundersøkelse (se pdf)

 

 

3. Forslag til verdier, visjon og mål.

Vi delte oss i to grupper der en jobber med verdier og visjon, og en med mål på bakgrunn av det som er kommet inn i spørreundersøkelsene.
Forslag til visjon:
Vi dyrker mangfold, sunnhet og fellesskap
– Unikt økologisk utvalg, lærerikt, hyggelig og døgnåpent!
Mål:
Konkrete mål for

  • hva vil vi produsere? grønnsaker/lagring/egg etc.
  • for hvem? andelshavere/skoler, barnehager/salg etc.
  • hvordan? intensivt/ekstensivt, ta vare på ansatte etc.

Diskusjon:
Viktig å ta vare på og beholde ansatte, ta hensyn til deres ønsker.
Vi vil ha fornøyde ansatte i bærekraftige stillinger.

Vi må lage en modell for å involvere skoler/barnehager/studenter. Det er kommet spesifikt ønske fra Agroøkologi på NMBU om fast samarbeid, de vil sende forslag.

Om tilrettelegging for høstehjelp: Viktig å være klar på motivasjon for evt. tiltak. Tilbakemeldinger er at endel melder seg ut fordi de ikke har tid til å høste, av ulike årsaker som småbarnsperiode, sesong med mye reising, sykdom mv.
Tre mulige modeller:

  • kun selvhøsting (m/fleksibilitet ved f.eks. sykdom ved at andre kan høste for en)
  • begrenset tilbud om høstehjelp mot betaling
  • Tilbud om dyrere medlemskap uten selvhøsting (hente ferdig kasse e.l.)

Møtedeltagerne ønsket å gå for en løsning med begrenset tilbud om høstehjelp mot betaling.

Det ble også diskutert hvordan vi kan bygge en sterkere kultur for mat; høste, lage mat fra bunnen, konservere. Kunnskap om kvalitet, mangfold m.v.

Innspillene fra vintermøtet vil styret ta med seg i forslag til visjon, mål og strategi som legges fram på årsmøtet.

Comments are closed.