Nå kan du melde deg på for 2016!

IMG_1875Påmeldinger for 2016 er åpen ut april! Påmelding og betaling gjør du samtidig på deltager.no.

Her finner du priser, dugnadsinnsats og andre vilkår for sesongen: Priser og organisering.

Hvor mange andeler trenger du?
Medlemskapet i andelslandbruket er personlig. Du høster til deg selv, og du jobber på jordet. Derfor ønsker de fleste å melde inn hele familien, da høster man til alle og alle kan være med på dugnader og arrangementer. En andel tilsvarer grønnsaker til en person. Hvis ikke hele familien er medlem betyr dette at du må kjøpe inn grønnsaker i tillegg. Det er ikke slik at du kan høste f.eks. poteter til alle fordi du lar være å høste salat.

Hvor mye får jeg for en andel?
Det kommer an på sesongen! I hele høstesesongen vil du ukentlig få tilsendt en høstemelding på e-post. Der står det hva som er høsteklart, og hvor mye du kan ta av hver vekst. I begynnelsen av sesongen er det ofte en begrensning, f.eks. 2 salathoder/andel, har vi nok kan du høste til eget forbruk (en person) for en uke, har vi overflod kan du høste til konservering. I 2015 varte sesongen fra juli t.o.m. november.

andelslandbruk@dysterjordet.no

Leave a Reply Text