Vi søker gartner

Dysterjordet andelslandbruk SA er et veldrevet andelslandbruk like ved togstasjonen i sentrum av Ås (Viken). Vi leier 14 daa hvor vi dyrker over 100 ulike sorter grønnsaker. Glede, kunnskap og engasjement er kjernen i et aktivt sosialt fellesskap med dugnader, selvhøsting og sosiale aktiviteter gjennom hele året. I 2021 hadde vi 145 store og små medlemmer, men har plass til flere. Den daglige driften ivaretas av en ansatt gartner og daglig leder i samråd med styret. 

Vår gartner har valgt å ta fatt på nye prosjekter, og vi søker nå en erstatter som har erfaring med grønnsaksdyrking og engasjement for lokal og bærekraftig matproduksjon. 

Arbeidsoppgaver: 

 • Ansvar for planleggingen og gjennomføringen av grønnsaksproduksjonen på andelslandbruket 
 • Oversikt over driften av jordet, inklusiv: 
 1. Legge fram dyrkingsplan for året. 
 2. Bestille frø og planter etter vedtatt vekstplan og budsjett. 
 3. Ha oppal på de kulturer som krever det. 
 4. Forberede jorda for dyrking (gjødsel osv.) 
 5. Drive dyrkingen av grønnsakene etter dyrkingsplanen sammen med andelshaverne. 
 • Organisere arbeidet på jordet, inklusiv: 
 1. Organisere andelshavernes deltakelse i driften gjennom bl.a. arbeidsgrupper og dugnader samarbeid med daglig leder. 
 2. Administrere hjelpegartnere og eventuelle praktikanter i sesongen. 
 • Holde oversikt over budsjettposter og ha kontakt med daglig leder. 
 • Delta på styremøter 

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper: 

 • Utdanning innen jordbruk eller tilsvarende relevant erfaring 
 • Erfaring innenfor grønnsaksproduksjon 
 • Erfaring med landbruksdrift og organisasjonsarbeid 
 • God kjennskap til bruk av småskala redskaper til f.eks. ugressregulering 
 • Erfaring med bruk av mindre landbruksmaskiner slik som f.eks. mindre traktor 
 • Kjennskap til Debios regelverk for økologisk grønnsaksproduksjon 
 • Fortrinnsvis B-sertifikat og tilgang på bil 
 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter  
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter, både norsk og engelsk 
 • Evne og motivasjon til å samarbeide og inspirere 
 • Initiativrik, selvstendig, engasjert, strukturert og systematisk 

Vi tilbyr: 

 • Stor frihet til å utforme sin egen arbeidshverdag. 
 • En veldrevet organisasjon med sosialt fellesskap og et stort nettverk. 
 • Fast ansettelse, anslagsvis 27-35 % av full stilling (års-gjennomsnitt, vil variere gjennom sesongen og mellom sesonger).  
 • Mulighet for overlapp med dagens gartner, for kunnskapsoverføring og arbeidsdeling i oppstartsfasen. 
 • Mulighet for å øke egen stillingsprosent ved å ta initiativ til prosjekter tilknyttet andelslandbruket (redegjør gjerne for eventuelle ideer i søknaden). 

Arbeidsplassen vil være delt mellom Dysterjordet andelslandbruk og der hvor arbeidstaker finner det mest praktisk å utføre sine oppgaver. Lønn og tiltredelse etter avtale. Oppstart så snart som mulig. Personlig egnethet vektlegges. 
 
Søknad og CV sendes til Andelslandbruk@dysterjordet.no senest 18. september.
 
Spørsmål om stillingen kan rettes til Anne Marit Stedje på mob. 995 89747. Mer informasjon om Dysterjordet andelslandbruk finner du på www.dysterjordet.no og på Facebook

andelslandbruk@dysterjordet.no

Comments are closed.