Venteliste for 2023 sesongen!

[English Below]

På Dysterjordet hadde vi et mål om 120 hele andeler for 2022. Det målet nådde vi med rundt 160 medlemmer (inkludert barn). Denne sesongen ønsker vi å sikre at medlemmene våre er fornøyde med grønnsakene sine, så vi tilbyr ikke sensommerandeler, slik vi har gjort tidligere år.

Hvis du ønsker å sikre deg en plass til neste sesong, kan du legge til navn og e-post på vår venteliste. Når du skriver deg på venteliste vil du motta en e-post når vi åpner påmeldingen på våren 2023! På denne måten kan du være sikker på at du ikke glemmer å sjekke tilbake med oss og være sikker på at du får en del tidlig!

Har du spørsmål kan du kontakte vår daglige leder på andelslandbruk@dysterjordet.no.

At Dysterjordet, we had a goal of 120 full shares for 2022. We reached that goal with around 160 members (including kids and babies). This season we want to ensure that our members are satisfied with their veggies, so we are not offering late summer shares, as we have in the previous years.

If you want to secure a spot for next season, you can add your name and email to our waiting list. When you sign up for the waiting list, you will receive an email when we open registration in early spring of 2023! In this way, you can be sure you won’t forget to check back with us and to be sure you get a share early!

If you have any questions, you can contact our general manager at andelslandbruk@dysterjordet.no.

andelslandbruk@dysterjordet.no

Comments are closed.