Åpen økologisk gård + Komposteringskurs

Velkommen til en interessant økt med nyttig kunnskap for god resirkulering av planteavfall i egen hage eller i større skala!

Planteavfall fra hager som samles i hauger, rammer eller kasser blir sjelden omdannet til god kompost. I stedet blir det som oftest råte, snegler og andre skadedyr, og løselige næringsstoffer går tapt. Ved å legge en komposthaug på en kontrollert måte vil nedbrytningsprosessen gå raskere, bli mer fullstendig og gi en fin kompost. Komposten kan benyttes som gjødsel og vil bidra til en levende jord med økt moldinnhold. Kontrollert kompostering reduserer også mengden plantepatogener og ugrasfrø.

På kurset vil teorien bak kompostering gås igjennom og deretter legger kursdeltagerne en rankekompost etter en utprøvd metode. Organisk avfall fra jordet, litt gammel kompost, litt jord, litt treaske, vann, halm og evt. stallgjødsel (talle) skal inngå. Små pinner og noen store trengs også. Komposthaugen kan lignes ved en ku, der mange sjikt med materialer danner “kjøttet”, små pinner er “sengen”, jord danner “huden”, og halm og store pinner ytterst danner pelsen. Denne komposten blir varm innen fire dager og holder seg varm i flere uker da komposteringsprosessen pågår. Det er viktig at den etterpå ligger å modner noen måneder før den brukes til dyrking. Før bruk kan den såldes. Det groveste materialet kan blandes inn i en ny rankekompost eller brukes til jorddekking.

De som deltar vil få et kursbevis. Det vil i fremtiden settes opp komposteringsdugnader som en viktig del i andelslandbrukets drift.