Interessert i andel?

Nå er påmeldingen for årets sesong lukket, men om du virkelig har lyst til å bli med i år kan du kontakte daglig leder på andelslandbruk@dysterjordet.no. Vil du sette deg på venteliste for 2018 kan du registrere deg her.

Hvor mange andeler trenger du?
Medlemskapet i andelslandbruket er personlig. Du høster til deg selv, og du jobber på jordet. Derfor ønsker de fleste å melde inn hele familien, da høster man til alle og alle kan være med på dugnader og arrangementer. En andel tilsvarer grønnsaker til en person. Hvis hele familien ikke er medlem betyr dette at du må kjøpe inn grønnsaker i tillegg. Det er ikke slik at du kan høste f.eks. poteter til alle fordi du lar være å høste salat.

Hvor mye får jeg for en andel?
Det kommer an på sesongen! I hele høstesesongen vil du ukentlig få tilsendt en høstemelding på e-post. Der står det hva som er høsteklart, og hvor mye du kan ta av hver vekst. I begynnelsen av sesongen er det ofte en begrensning, f.eks. 2 salathoder/andel, har vi nok kan du høste til eget forbruk (en person) for en uke. I 2015 varte høstesesongen fra juli t.o.m. november.

Betingelser for medlemskap 2017
På årsmøtet 9. februar 2017 ble årskontingent, dugnadsinnsats mm fastsatt.  Priser og organisering for 2017 finner du her. Som andelshaver forplikter man seg kun for ett år om gangen.