Interessert i andel?

Fra 15. mars registreringen for 2018 sesongen åpnes, (closing soon when we have reached 130 shares, sometime in April).

Slik melder du deg inn:

Innmeldingen gjøres i år via RubicAS:

1.     gå inn på denne lenken og velg påmelding

2.     registrer deg ved å legge til din detaljer

3.     legg til flere familiemedlemmer ved behov 

4.     velg innmelding og andeler for hvert familiemedlem

Betaling: Når du har fylt ut påmeldingskjemaet, vil faktura bli tilsendt på e-post innen 1 arbeidsdag. Påmeldingen er bindende og fakturaen må betales innen 5 virkedager. 

Har du behov for å dele opp betalingen eller andre spørsmål om medlemskapet? Send en e-post til andelslandbruk@dysterjordet.no.

 

Hvor mange andeler trenger du?
Alle som skal delta på jordet må være registrert medlem og ha betalt innmeldingsavgift. Medlemskapet i andelslandbruket er personlig. Du høster til deg selv, og du jobber på jordet. Derfor ønsker de fleste å melde inn hele familien, da høster man til alle og alle kan være med på dugnader og arrangementer. En andel tilsvarer grønnsaker til en person. Hvis hele familien ikke er medlem betyr dette at du må kjøpe inn grønnsaker i tillegg.

Nytt tilbud til familier! For å gjøre det mer attraktivt for familier, tilbyr vi nå at medlemmer i samme husstand kan dele på andeler. Det betyr at alle i familien som har betalt innmeldingsavgift, kan delta på jordet uavhengig av hvor mange andeler familien har. Barn under 5 år er gratis. Familien bestemmer hvor mange andeler de vil kjøpe ut fra hvor stor andel av sitt ukentlige grønnsaksforbruk de ønsker å få dekket gjennom andelslandbruket (hver husstand må ha minst én hel andel). Hvis man ikke kjøper andeler til hele familien, betyr det at familien må kjøpe inn grønnsaker i tillegg. Det er ikke slik at du f.eks. kan høste poteteter til hele familien fordi du lar være å høste salat. Det er heller ikke slik at du kan la være å høste én uke og deretter høste til hele familien uken etter. 

Hvor mye får jeg for en andel?
Det kommer an på sesongen! I hele høstesesongen vil du ukentlig få tilsendt en høstemelding på e-post. Der står det hva som er høsteklart, og hvor mye du kan ta av hver vekst. I begynnelsen av sesongen er det ofte en begrensning, f.eks. 2 salathoder/andel, har vi nok kan du høste til eget forbruk (en person) for en uke. I 2015 varte høstesesongen fra juli t.o.m. november. 

Tilbud om høstehjelp: Vi har erfart at flere ikke har anledning til å høste så ofte som de ønsker. Derfor vil vi denne sesongen tilby et begrenset tilbud om høstehjelp mot betaling. Høstehjelp må bestilles uken i forveien og ferdig høstede grønnsaker må hentes på et fastsatt tidspunkt. Prisen vil trolig være ca. 100 kroner per høsting per andel.

Betingelser for medlemskap 2018
På årsmøtet 8. februar 2018 ble årskontingent, dugnadsinnsats mm fastsatt.  Priser og organisering for 2018 finner du  her. Som andelshaver forplikter man seg kun for ett år om gangen.