Interessert i andel/Interested in a share?

‘Jeg hadde det helt fantastisk på jordet i fjor, og er veldig fornøyd.
-Christine, medlem siden 2019

*English info click here

Alle som skal delta på jordet må være registrert som enten en husstandsmedlem (som ikke få en andel av hva vi dyrker) eller en andelseier, og ha betalt innmeldingsavgift.

Hvor mange andeler trenger du?
Medlemskapet i andelslandbruket er personlig. Hvis du har en grønnsaksandel da du høster til deg selv, og hvis du er 18år eller over du jobber 6 dugnadstimer (på jordet eller et alternative med avtale med daglig leder). Derfor ønsker de fleste å melde inn hele familien som andelseiere, da høster man til alle og alle kan være med på dugnader og arrangementer. En andel tilsvarer grønnsaker nok til en person. Hvis hele familien ikke er andelseirer betyr dette at du må kjøpe inn grønnsaker i tillegg og andre i familien kan være husstandsmedlemer.

Adenlslandbruket is such a good initiative! – Helene, medlem siden 2015.

Hvor mye får jeg for en andel?
Det kommer an på sesongen! I hele høstesesongen vil du ukentlig få tilsendt en høstemelding på e-post. Der står det hva som er høsteklart, og hvor mye du kan ta av hver vekst. I begynnelsen av sesongen er det ofte en begrensning, f.eks. 2 salathoder/andel, har vi nok kan du høste til eget forbruk (en person) for en uke. I 2021 varte høstesesongen fra juni t.o.m. november. 

Tilbud til husstandsmedlemskap: For å gjøre det mer attraktivt for ‘households’ og kollektiver, tilbyr vi nå at medlemmer i samme husstand kan på måte dele på andeler og kjøpe en hustandsmedlemskap for andre i familie/kollektivet. De trenger minst en hel grønnsaksandel. Det betyr at alle i huset som har kjøpte en andel eller en husstandsmedlemskap, kan delta på jordet og sosiale arrangementer, kurs, osv. uavhengig av hvor mange grønnsaksandeler familien/kollektivet har.

Barn under 5 år er helt gratis!

Familien/Kollektivet bestemmer hvor mange andeler de vil kjøpe ut fra hvor stor andel av sitt ukentlige grønnsaksforbruk de ønsker å få dekket gjennom andelslandbruket (hver husstand må ha minst én hel andel). Hvis man ikke kjøper andeler til hele familien, betyr det at familien må kjøpe inn grønnsaker i tillegg. Det er ikke slik at du f.eks. kan høste poteteter til hele familien fordi du lar være å høste salat. Det er heller ikke slik at du kan la være å høste én uke og deretter høste til hele familien uken etter.

Se prisene og påmelding info her.

Tilbud om høstehjelp: Vi har erfart at flere ikke har anledning til å høste så ofte som de ønsker. Derfor vil vi denne sesongen tilby et begrenset tilbud om høstehjelp mot betaling. Høstehjelp må bestilles uken i forveien og ferdig høstede grønnsaker må hentes på et fastsatt tidspunkt. Prisen vil trolig være ca. 100 kroner per høsting per andel , eller kanskje finner vi frivillig blant våre medlemmer.

Betingelser for medlemskap
Priser og organisering for 2022 finner du her. Som andelshaver forplikter man seg kun for ett år om gangen. 

Har du andre spørsmål om medlemskapet? Send en e-post til andelslandbruk@dysterjordet.no.

Selfie på jordet! Bilde av Siv Gunhild Bakke og Hilde Kræmer Moe, medlemmer i flere år.