Interessert i andel/Interested in a share?

Nå er det tid for å melde seg på hvis du og familien din vil være med på Dysterjordet 2019-sesongen! Velkomne til Dysterjordet andelslandbruk! Lenken til påmeldingsskjemaet og all informasjon du trenger er her: https://rubic.azurewebsites.net/Public/Events/328
Fra 15. mars registreringen for 2019 sesongen åpnes for nye andelshavere og avsluttes 1. april eller om vi er fult.

Registering for 2019 opens for new members on 15th March. Go here to make a profile, read all the info you’ll need to know and to fill out the rego form for 2019 membership: https://rubic.azurewebsites.net/Public/Events/328

Hvor mange andeler trenger du?
Alle som skal delta på jordet må være registrert medlem og ha betalt innmeldingsavgift. Medlemskapet i andelslandbruket er personlig. Du høster til deg selv, og du jobber på jordet. Derfor ønsker de fleste å melde inn hele familien, da høster man til alle og alle kan være med på dugnader og arrangementer. En andel tilsvarer grønnsaker til en person. Hvis hele familien ikke er medlem betyr dette at du må kjøpe inn grønnsaker i tillegg.

Tilbud til familier og kollektiver! For å gjøre det mer attraktivt for ‘households’, tilbyr vi nå at medlemmer i samme husstand kan dele på andeler. Det betyr at alle i familien som har betalt innmeldingsavgift, kan delta på jordet uavhengig av hvor mange andeler familien har. Barn under 5 år er gratis. Familien bestemmer hvor mange andeler de vil kjøpe ut fra hvor stor andel av sitt ukentlige grønnsaksforbruk de ønsker å få dekket gjennom andelslandbruket (hver husstand må ha minst én hel andel). Hvis man ikke kjøper andeler til hele familien, betyr det at familien må kjøpe inn grønnsaker i tillegg. Det er ikke slik at du f.eks. kan høste poteteter til hele familien fordi du lar være å høste salat. Det er heller ikke slik at du kan la være å høste én uke og deretter høste til hele familien uken etter. 

Hvor mye får jeg for en andel?
Det kommer an på sesongen! I hele høstesesongen vil du ukentlig få tilsendt en høstemelding på e-post. Der står det hva som er høsteklart, og hvor mye du kan ta av hver vekst. I begynnelsen av sesongen er det ofte en begrensning, f.eks. 2 salathoder/andel, har vi nok kan du høste til eget forbruk (en person) for en uke. I 2015 varte høstesesongen fra juli t.o.m. november. 

Tilbud om høstehjelp: Vi har erfart at flere ikke har anledning til å høste så ofte som de ønsker. Derfor vil vi denne sesongen tilby et begrenset tilbud om høstehjelp mot betaling. Høstehjelp må bestilles uken i forveien og ferdig høstede grønnsaker må hentes på et fastsatt tidspunkt. Prisen vil trolig være ca. 100 kroner per høsting per andel , eller kanskje finner vi frivillig blant våre medlemmer.

Betingelser for medlemskap
Priser og organisering for 2019 finner du  her. Som andelshaver forplikter man seg kun for ett år om gangen.

Har du andre spørsmål om medlemskapet? Send en e-post til andelslandbruk@dysterjordet.no.