Styret i Dysterjordet andelslandbruk

Styret valgt på årsmøtet i februar 2020:

– Able Crawford (styretleder) 1 år
– Erik Hagen (kasserer)                  2 år (Gjenvalg)
– Eli Moe                                            2 år (Gjenvalg)
– Katrinn Zimmer                            1 år (Ikke på valg)
–  Jan Vermaat                                  1 år (Ikke på valg)
– Monica Blindheim                        1 år (Ikke på valg)
– Imelin Gram Hansen                    2 år (Nytt)
– Victoria Thomas                            2 år (Nytt)

Vara for styret:
-Mette Hamre Sørli

Styret kan kontaktes på styret@dysterjordet.no

Revisor 2021:
Wenche Gulseth

Valgkomité for valg 2022:
Medlemmer  Børre Solberg og Anne Marit Stedje