Styret i Dysterjordet andelslandbruk

Styret valgt på årsmøtet i februar 2022:

– Fanny Buffetto (styretleder)      1 år
– Eli Moe                                           2 år (Gjenvalg)
– Katrinn Zimmer                           2 år (Gjenvalg)
– Irmelin Gram Hansen                 ikke på valg
– Daniel Rasse                                  2 år (Nytt)
– Emil Sandsør                                 2 år (Nytt)

Vara for styret:
– Jan Helge christiansen 

Styret kan kontaktes på styret@dysterjordet.no

Revisor 2022:
Patrick Merlot

Valgkomité for valg 2023:
Medlemmer  Jan Vermaat, Monica Blindheim, og Abel Crawford