Ny gartner på Dysterjordet

[English Below]

Det er på tide å offisielt ønske Vegard Slevigen velkommen til laget på dysterjordet. Vår bonde på 8 år, Håkon Mella, forblir på laget som rådgiver og lærer.

Vegard presenterer seg for våre medlemmer nedenfor:

“Hei, alle sammen

Håper det står bra til med dere alle! Jeg har møtt mange av dere på Dysterjordet i løpet av denne sesongen, men til de jeg enda ikke har truffet: Jeg er Vegard og har fått jobben som ny gartner, og skal gjøre mitt beste for å fylle Håkons store fotspor på Dysterjordet. Jeg er fra Sambøl, på vestsida av Øymarksjøen, men bor og studerer for tida plantevitenskap på NMBU i Ås. Det har vært en glede å være med i felleskapet så langt, og jeg ser virkelig fram til neste sesong sammen med dere. 

Ønsker dere en skikkelig fin adventstid!

PS: Kom på vintermøtet 8. desember, det blir kake :)” 

English

It’s past time to officially welcome Vegard Slevigen to the team at Dysterjordet. Our farmer of 8 years, Håkon Mella, remains on the team as an advisor and teacher.

Vegard introduces himself to our members below:

“Hello everyone,

Hope all is well with you! I have met many of you at Dysterjordet during this season, but to those I have not yet met: I am Vegard and have been given the job as a new gardener, and will do my best to fill Håkon’s great footsteps at Dysterjordet. I am from Sambøl, on the west side of Lake Øymarksjøen, but currently live and study plant science at NMBU in Ås. It’s been a pleasure to be part of the community so far, and I’m really looking forward to next season with you.

Wishing you a lovely advent season!

PS: Come to the winter meeting on the 8th of December, there will be cake :)”

andelslandbruk@dysterjordet.no

Comments are closed.