Vi søker en gartnerassistent for sommeren 2022!

[English Below]

Vi søker en midlertidig deltidsgartnerassistent for sommeren 2022.

Arbeidet består av hagebruksoppgaver, ansvar for noen dugnader og hjelpe frivillige med å gjennomføre nødvendige oppgaver på feltet. Denne jobben innebærer noe helge- og kveldsarbeid. Arbeidstiden er fleksibel. Erfaring med hagearbeid, grønnsaksproduksjon eller interesse for økologisk landbruk er en stor pluss.

Send inn CV og en kort søknadstekst til vår daglige leder, Victoria på andelslandbruk@dysterjordet.no. Stillingen starter så snart som mulig.

Dysterjordet andelslandbruk er et økologisk andelslandbruk, som driver på 14 dekar like ved jernbanestasjonen i Ås sentrum, Viken.

Drivhus i våren på Dysterjordet

[English]

We are looking for a temporary, part-time assistant gardener for the 2022 summer.

The summer work consists of horticultural tasks, responsibility for some dugnads, and helping seven volunteers in completing necessary tasks on the field. This job entails some weekend and evening work. Working hours are flexible. Experience with gardening, vegetable production, or an interest in organic farming is preferred.

Send a CV and a short application text to our general manager, Victoria at andelslandbruk@dysterjordet.no. Position is available on a rolling basis and starts as soon as possible.

Dysterjordet andelslandbruk is an organic cooperative farm, which operates on 14 dekar near the train station in the center of Ås, Viken.

Comments are closed.