Arbeidsandel 2024: Søk nå!

[English Below]

Dysterjordet tilbyr 10 arbeidsandeler for sesongen 2024. Er du ivrig etter å delta, men har økonomiske begrensninger?

Med en arbeidsandel betaler du en redusert andelspris på 1650,- i bytte mot et tilsagn på 26 dugnadtimer i 2024. Vi tilbyr ukentlige dugnads gjennom sesongen hvor du kan delta og få undervisning av bonden vår, Vegard. Det er også mulig å bidra med dugnad med instruksjon fra vår daglige leder Victoria dersom du er interessert i admin, sosiale medier, eller fotografering osv. Det er mange måter å bidra basert på dine interesser og ferdigheter!

Send oss en kort søknadstekst for å fortelle oss hvordan arbeidsandelen vil være til nytte for deg, hvordan du tenker å få plass til 26 dugnadstimer i timeplanen din og kanskje det som interesserer deg mest med andelslandbruk. Send søknadsteksten til andelslandbruk@dysterjordet.no innen 1. mars.

//

Dysterjordet offers 10 workshares for the 2024 season. Are you eager to participate but have financial limitations?

With a workshare, you pay a reduced share price in exchange for a commitment to 26 hours of dugnad (a Norwegian word for “volunteering”) in the 2024 season. We offer weekly dugnads throughout the year, where you receive instruction from our farmer, Vegard. It is also possible to complete dugnad hours with instruction from our general manager, Victoria if you are interested in admin, social media, or photography, for example. There are many ways to participate, based on your interests and skills!

Send us a short application text to tell us how the workshare may benefit you, how you think to fit 26 hours of dugnad into your schedule, and perhaps what interests you most in cooperative farming. Send the application text to andelslandbruk@dysterjordet.no within March 1st.

andelslandbruk@dysterjordet.no

Comments are closed.