Posts by andelslandbruk@dysterjordet.no

10 grunner til å bli andelsbonde

10 grunner til å bli andelsbonde

Andelslandbruk har blitt populært over hele Norge de seneste årene, og antallet andelsbønder øker år for år. Å være med...

Åsrberetning 2018

Åsrberetning 2018

Åpen økologisk gård + gratis komposteringskurs

Åpen økologisk gård + gratis komposteringskurs

I samarbeid med Økologisk Norge (tidligere Oikos Norge) vi skal gjerne åpen vår andelsgård 28. okt for folk til å kom...

Stormen! (på 10. august)

Stormen! (på 10. august)

On the 10th August… see the video here: Stormen! Forrige fredag hadde vi besøk av STORMEN – som nesten dro med...

Nå har vi urter i urterspiralen og en liten dam!

Nå har vi urter i urterspiralen og en liten dam!

En aktiv medlem av vår urtegrupper, og flere andre, har lagt en veldig fin liten dam ved siden av urtesprialen....