Posts by andelslandbruk@dysterjordet.no

Kål

Kål

Svartkål og grønnkål strutter! De fleste andre – grønne saker Har tatt farvel, nå via høsten lagt sin skjebne, i...

Vi hauglegger grønt

Vi hauglegger grønt

Hvordan får dere det til? Vi komposterer! Alt går i komposten. God kompostering er nøkkelen til lykke. Kompost! Du bare...

hovedrett

Tanker rundt en høsttakkefest

Når man er med i et andelslandbruk som fungerer så gir dette mange gleder. Både lukegleder. Plantegleder. Høstegleder. Og ikke...

potetopptaking

Opptak, sortering og lagring av potet

50-60 andelshavere var med på potetopptaking med traktor på Dysterjordet i helgen i potetferien. Kanskje du aldri har vært med...

Svartrot – Scorzonera hispanica

Svartrot – Scorzonera hispanica

Det er søndag 2. oktober og det har vært en deilig høstdag. Og høstedag på Dysterjordet andelsjordbruk. Også har jeg...