Posts by andelslandbruk@dysterjordet.no

Velkommen til våre nye nettsider!

Våre nye nettsider er lansert (ellers hadde ikke du lest dette)! Her vil vi oppdatere med nyheter og annen nyttig...

Vi er i gang!

Arealet er målt opp, gjødslet, pløyet og harvet. Et område rundt planlagt redkapsbod pløyes ikke, her beholder vi eng og...

Fristen er gått ut

Fristen for å melde seg inn i 2015 er nå gått ut. Nå er planleggingen av vekstsesongen i full gang....