Posts by andelslandbruk@dysterjordet.no

Levende matjord

Levende matjord

2015 er FNs internasjonale jordår, og 4. desember er den internasjonale jorddagen. Som økologiske andelslandbrukere er vi avhengig av god jordkvalitet....

Referat fra Vintermøtet

Referat fra Vintermøtet

Takk til engasjerte andelshavere som deltok på Vintermøtet! Første post på programmet var en gjennomgang av årets sesong ved gartner...

Takk for høsttakkefesten!

Fredag 9. oktober samlet over 50 store og små andelshavere seg til fest på Samfunnet i Ås. Etter en velkomstdrikk...

Inspirasjon i lange baner

Flere fra Dysterjordet andelslandbruk har vært på befaringer til andre andelslandbruk rundt Oslofjorden de siste ukene. Dette er en strålende...

Nytt fra gartner’n uke 30

Nytt fra gartner’n uke 30

En uke med vekslende regn og sol gjør godt for plantene, og mange vekster begynner å skyte fart! Men det...