12.11: Komposteringskurs

Kl. 12-15, påmelding i aktivitetskalenderen. Obs; gjelder som dugnad!

Kurset starter med gjennomgang av teorien bak kompostering og deretter legger kursdeltagerne en rankekompost. Organisk avfall fra jordet, litt gammel kompost, litt jord, litt treaske, vann, halm og evt. stallgjødsel (talle) inngår. Små pinner og noen store trengs også. Komposthaugen kan sammenlignes med en ku, der mange sjikt med materialer danner «kjøttet», små pinner er «sengen», jord danner «huden», og halm og store pinner ytterst danner pelsen. Denne komposten blir varm innen fire dager og holder seg varm i flere uker mens komposteringsprosessen pågår. Det er viktig at den etterpå ligger og modner noen måneder før den brukes til dyrking. Før bruk kan den såldes. Det groveste materialet kan blandes inn i en ny rankekompost eller brukes til jorddekking.kompostering3

kompostkurs1