På Zoom! 28. april 2020, Vår plannleggingsmøte til medlemmene, og kort infomøte på beggynelsen / 28th April Spring Planning meeting for memebr and short Info meeting for folks thinking about joining Dysterjordet andelslandbruk

Oversiktskart 2016

Vårmøte, for medlemmer, kl.18, 28. april – Vi hører fra gartneren Håkon om planer til jordet for 2020: en stor mangfold av grønnsaker, urter og poteter. Vi diskutere hvordan å kunne organisere selv med dugnader i løpet av koronatiden. Du kan velge en arbeidsgruppe til å ble med hvis du vil. Arbeidsgrupper er: faddergruppen til å hjelpe nye andelshavere, sosiale arrangementer og kurs gruppen, nettgruppen, barnegruppen, I tilleg her kan du anbefaler bestemt grønnsaker du vil har poå jordet og Håkon kan fortelle oss om det er mulig.

Info meeting, 28. april kl.17:30 – Ever thought about being part of a farm where you know exactly how your veggies are grown? We have a Community Supported Farm (CSA or andelslandbruk på norsk) in Ås, jsut a few mins walk from the train station.
We have two staff members to run the farm and help you not only understand organic growing but also to facilitate you to be involved.
We ask our members to pay in advance for the season, then do 6 hours work for the year. That could be done on the field with the gardener or in another capacity with the manager. We’re really flexible!
This info meeting will answer all the questions you have about becoming a member, and how we run. We’re an SA type of organisation in which the whole set up is owned by our members.
Zoom meeting details soon.