Andelslandbruk – bra for deg og bra for bonden!

Andelshavere, bønder og andre interesserte fylte salen på Vitenparken i Ås 7. mars da Dysterjordet andelslandbruk, Sø-Strøm gård og Vitenparken Campus Ås inviterte til kveldsseminar om andelslandbruk.

publikum
møteleder1
Møteleder og daglig leder for Dysterjordet andelslandbruk i Ås, Kjersti Helgeland, ønsket velkommen og tok publikum med på en reise året rundt på Dysterjordet.

LundteigenPer Olaf Lundteigen kom direkte fra Stortinget for å snakke om andelslandbrukets rolle i norsk landbrukspolitikk. Han vektla bl.a. at jordbruk handler om å ta vare på og bruke jorda aktivt, noe andelslandbruk er et svært godt eksempel på. Han beklaget seg over generelt dårlig kunnskap om norsk matproduksjon, også i regjeringen – med eksempel fra årets landbruks-
melding hvor f.eks. selvbergingsgraden i Norge ikke skiller mellom kjøtt produsert med importert og egenprodusert fôr. Andelshaverne får økt forståelse for de ulike prosessene i landbruket, en kunnskap som bare blir mer og mer viktig!

Hva skjer i Norge og Europa?Oikos
Marte Guttulsrød og Alexandra Devik, rådgivere i Oikos – Økologisk Norge, fortalte om Oikos sitt arbeid med andelslandbruk. Det er per i dag 68 andelslandbruk i Norge, og i fjor var det nesten 7000 som fikk mat fra et andelslandbruk! Se presentasjonen her: Oikos – Økologisk Norge foredrag Ås 07.03.2017

Anna Marie Nicolaisen fra NMBU fortalte om fagtilbudet Agroøkologi; handlingsorientert læring i gårds- og matvaresystemer. Masterstuden i agroøkologi, Rhodri Hardy, presenterte sin oppgave om andelslandbruk for korn; «Social learning in alternative food networks». Han gjennomførte en aktiv, strukturert medvirkningsprosess som også andre andelslandbruk kan dra nytte av!

Haakon_Tom HaraldUt på jordet og inn på kjøkkenet – smaken av mangfold
Håkon Mella, kokk og gartner for Dysterjordet andelslandbruk og Tom Harald Eckel, bonde og erfaren andelslandbruks-gartner tok oss med på en lærerik og inspirerende reise i grønnsakenes mangfoldige verden. De minnet oss på hvor kort tidsspennet er fra det å kjøpe mat direkte fra bonden var standard, til i dag hvor tre aktører styrer over 93 % av det norske dagligvaremarkedet. Hva mistet vi på veien? Andelslandbruk bidrar til å øke mangfoldet ev grønnsaker, både gamle sorter og nye, mer eksotiske vekster, samt kunnskap om bruk og konservering. Se presentasjonen del 1 her. Del 2 her.

Er andelslandbruk et realistisk utstillingsvindu for norsk landbruk? panelsamtale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjersti Helgeland ledet panelsamtalen med Ola Hedstein, administrerende direktør Norsk landbrukssamvirke, Johan Bjørneby, heltidsbonde i Ås og Anne Strøm Prestvik, deltidsbonde med andelslandbruk i Nittedal.

– Dere er alle representanter for norsk landbruk, med interesse for at befolkningen støtter opp om og ønsker norske landbruksvarer. Hvilken rolle kan andelslandbrukene ha? spurte møteleder innledningsvis. Ola Hedstein påpekte andelslandbrukenes rolle som formidler av kunnskap, tradisjon og forståelse for bondeyrket. Johan Bjørneby driver Dyster gård, som Dysterjordet andelslandbruk leier jord av. Johan påpekte at selv om forskjellen på metoder og redskaper er stor mellom andelslandbruket og hans drift er jorda og utfordringene de samme – så erfaringene andelshaverne får er reelle, selv om de ikke er representative for driftsmetodene i konvensjonelt landbruk. Anne Strøm Prestvik  vektla at ikke bare lærte andelshaverne hennes mye om landbruk, men for henne som bonde betydde det også mye å ha engasjerte forbrukere som deltar i driften!

wencheJordvern: landbruket og bønders behov for allianser

Wenche Dramstad, Norsk institutt for bioøkonomi holdt kveldens kanskje mest urovekkende innlegg om jordvern. I Europa forsvinner 11 mål landbruksjord i timen! Jo flere andelsbønder som får økt innsikt i, og erfaring med matproduksjon, jo større sjanse er det for at de knappe 3 % landbruksarealer i Norge ikke nedbygges?!  Se presentasjonen her.

Hege Aae fra landbrukskontoret i Østfold oppsummerte kvelden før møteleder takket for oppmøtet og ønsket vel hjem.

Vi takker for støtte til seminaret fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Fylkesmannen i Østfold.

Comments are closed.