Fristen er gått ut

Fristen for å melde seg inn i 2015 er nå gått ut. Nå er planleggingen av vekstsesongen i full gang. Frø og planter er bestilt, og det er ikke lenge til jorda kan pløyes og gjødsles. Andelshavere vil få e-post om når vi starter opp med dugnader. Hvis du er interessert i andel i 2016, se her.

Leave a Reply